top of page
Image-empty-state_edited_edited_edited.j

Ir-Rota Daret Dawra (Kwa?I) S?I?A

Heading 3

Merlin Publishers

Publisher notes

Din l-istorja ta' Abigail � suppost. Fil-verit�, imma, hija wkoll l-istorja � jew g?all-inqas bi??a mill-istorja � ta' Abigail u Aron, ta' Abigail u Sonia, ta' Abigail u Vince, u fuq kollox, ta' Abigail u ommha.
Le, ?omm. Din l-istorja hija ta' Abigail skont ommha. Kobba m?abbla, Abigail. U ommha ilha snin tipprova ssib irkaptu tat-trufijiet kollha. It-trufijiet ta' bintha, imma mhux biss. Immermra din l-omm. Konvinta li hi wkoll g?andha x'ta?ti. Tixtieq tre??a' lura ?-?mien, t?oll il-kliem li ntqal. Perswa?a li l-?ajt bejnha u bejn bintha kien jin?att kieku hi mxiet mod ie?or. Anzi. X'aktarx qatt ma kien ikun hemm ?ajt, u Abigail ma kinitx tispi??a kif spi??at. U Sonia � x'kien ji?ri kieku Sonia tkellmet?

Details

Author

Publisher

Merlin Publishers

Year

Pages

Paperback / softback

ISBN

9789990916829

Genre

bottom of page