top of page
Image-empty-state_edited_edited_edited.j

X'seta ġralu lil Kevin Cacciattolo?

Heading 3

Merlin Publishers

Publisher notes

Rumanz rebbie? tal-ewwel edizzjoni tal-kompetizzjoni letterarja #abbozz <em>U iva, xammejt � tg?idx kemm-il darba xammejna stejjer li ma kinux. U anki dawk li setg?u kienu � meta tara li m'hemmx mnejn tasal, kollox ma?dum bizzilla biex ma tasalx, tieqaf. Stop. Daqshekk hi fa?li, Mark. �Qas hi kwistjoni li taqta' qalbek. Kemm tieqaf u timxi lejn xi ?a?a o?ra, xi ?a?a li tifhimha int u se tinftiehem. U barra bid-daqq.</em> 1984 u l-iskola li bdiet tard f'Novembru. Dawk it-tnejn. Theuma tal-PE. ?add ma jaf xi ?ralu Kevin Cacciattolo. Anki Mark ma jafx, snin wara li g?eb. U forsi lanqas g?andu g?ala joqg?od ifittex. G?ax hemm stejjer li ?add ma jrid jismag?hom, jew stejjer o?ra li anqas ?aqq toqg?od tiffissa fuqhom. Hemm stejjer li nifhmuhom kif irridu jew kif ng?iduhom lilna nfusna. Jew forsi hemm xi ?add jaf. Jaf l-istorja kollha, mill-bidu sal-a??ar, bl-g?eruq, il-qo?ob u x-xniexel. Imma anki dik storja li se jibqa' ma jg?idha ?add tassew.

Details

Author

Publisher

Merlin Publishers

Year

Pages

Paperback / softback

ISBN

9789990914870

Genre

bottom of page