top of page
Fid-daqqa u l-?in, tinfeta? tieqa u titfa??a poeta. Jew tifta?lek il-bieb ta' darha u tag?millek sinjal biex tg?addi. 
Jew tistenniek wara l-kantuniera u kif tasal te?odlok idek bil-kalma u minflok t?allik g?addej dritt iddawwarlek id-direzzjoni u tikser g?an-na?a tag?ha minflok tibqa' sejjer. Ma nafx jekk hux il-poeti kollha jag?mlu hekk imma Nadia Mifsud idda??lek fil-privat mhux daqstant g?all-gost tal-esibizzjonista daqskemm biex turik li l-affarijiet mhux dejjem huma kif jidhru. 
Immanuel Mifsud

Kantuniera 'l Bog?od

SKU: 9789995725044
€10.45 Regular Price
€9.93Sale Price
  • Format

    Paperback / softback
  • Author

    Nadia Mifsud


You might also be interested in reading ...