top of page
Norbert Bugeja huwa poeta ewlieni fil-letteratura kontemporanja ta� Malta. 
Narti?i hija t-tieni ?abra ta� poe?iji tieg?u bil-Malti wara Bliet (Edizzjonijiet Emma Delezio, 2009). 
\---- 
'Il-poe?iji ta� Norbert Bugeja g?andhom minn memorja li t?alliet tin?el fil-qieg? u tiffermenta, biex imbag?ad jin?abar is-sediment u jissensel fi vrus iqattru t-tifkira. Dawn huma vrus li jitbandlu bejn l-intensit� u l-le??erezza, bejn id-diqa u l-gost, forsi g?ax fihom, il-?ajja tal-lum u ta� kuljum t?okk kontinwament ma� dinja mg?oddija. Id-dinja ta� Bugeja hija Ewropea daqskemm G?arbija, donnu kemm in-Nord kif ukoll is-Sud jikkontaminaw das-sediment. Dawn huma vrus li jillargaw mi?-?entru u l-passat immedjat, u j?ufu f�?entri o?ra kemxejn periferjali, imma wkoll kemxejn aktar pre?enti � u f�?ertu sens � kemxejn narti?i.' 
KIT AZZOPARDI

Narti?i

SKU: 9789993275879
€10.00 Regular Price
€9.25Sale Price