top of page
Din l-ewwel ?abra ta' Keith Borg tippre?enta l-ewwel esperjenza personali tieg?u, wara li donnu ddakkar minn multipli?it� ta' esperjenzi, kemm lokali permezz ta' kuntatt dirett ma' ?ew? ?enerazzjonijiet kontemporanji mhux sajma, kif ukoll b'mod mondjali permezz tal-panorama intellettiva riflessiva fl-g?atx kreattiv tieg?u g?al ?afna g?ejun u nixxig?at minn fejn jista' j?allat u j?awwar fir-ri?etta tieg?u. 
Forsi l-ewwel u l-aktar ?a?a li tiddistingwi lill-vers ta' Borg fid-dawl tal-kurrent kurrenti tal-kitba poetika kontemporanja hija l-modernit�. Modernit� fl-istruttura u l-konnotazzjoni, fil-manifestazzjoni spiritwali, kif ukoll fil-per?ezzjoni tal-'jien' kollettiv partikolarment fir-realizzazzjoni tal-metafi?ika u t-temporali spazjali, u kollha ?ejjin mill-filosofija libera u l-konxjo?it� marbuta mal-portata intrinsika tal-poe?ija. 
\- Walid Nabhan

hemm qarsa fil-vers

SKU: 9789993276418
€10.00 Regular Price
€9.25Sale Price