top of page
Image-empty-state_edited_edited_edited.j

Tebut Isfar

Heading 3

Merlin Publishers

Publisher notes

Dan id-dramm jittratta r-rutini semplici u eccentrici ta? Gorg u bintu Yasmina; rutini mibnija fuq il-memorji u s-sigrieti midfuna fil-garaxx li jghixu fih. Mal-wasla ta? Phyllis li trid tordna tebut isfar, jasal ukoll Gustav li jrid jixtri l-garaxx biex jibdlu f?boutique hotel. Imma Gorg u Yasmina la jafu u lanqas iridu jhallu warajhom snin twal ta? ferh u niket biex jibdew kollox mill-gdid fi flett iehor, f?belt ohra.<em>Tebut Isfar?</em>telaq minn tema attwali hafna ? dik tal-gentrifikazzjoni tal-Belt Valletta. Imma ma jesplorax biss din it-tema jew it-tema tat-torrijiet m?ghola s-smewwiet. Ihaddan fuq kollox it-tema tal-fragilit?, u taz-zghar li jisfghu dejjem jinbelghu mill-kbar; tal-memorji l-iktar gheziez taghna li naraw kif u fejn se naqfluhom biex qatt ma jitilquna.U aktarx, jitilquna (jew jehduhomlna) xorta.<em>Imtella? ghall-ewwel darba fl-2018 minn Unifaun Theatre Productions, b?direzzjoni ta? Marcelle Teuma</em><em>Ir-ritratt tal-qoxra ta? Christine J. Muscat-Azzopardi</em>

Details

Author

Publisher

Merlin Publishers

Year

Pages

Paperback / softback

ISBN

9789918240036

Genre

bottom of page