top of page
"Il-poe?ija intima u metaforika ta� Claudia Gauci tinnegozja kontinwament mal-memorja: mhux biss terfa� x-xeni mit-tfulija tag?ha biex tippreserva u tikkultiva l-mumenti ma� missierha i?da anki tqanqal jew to?loq konxjament memorji inqas feli?i biex b?allikieku tissaffa minn esperjenzi li we??g?uha profondament. Il-memorja individwali u kollettiva, kif jg?id Umberto Eco, g?andha l-funzjoni li tippreserva ?erta informazzjoni imma fl-istess ?in twarrab dik l-informazzjoni li ma ne?ti?ux u li kapa?i xxekklilna mo??na. Claudia Gauci ma tu?ax il-memorja, il-poe?ija, biex tikkan?ella dak li ma jog??obhiex: tu?aha biex tiffa??ja l-istorja li tiffurmaha, biex tibni fuqha. [...]Il-poe?ija ta� Claudia Gauci t?allem lill-qarrejja tag?ha, tixg?elilhom g?ajnejhom bil-kulur u l-intensit� emozzjonali tag?ha, imma tankrahom ukoll mal-art iebsa, sikwit solitarja tat-ti?rib uman bl-istess intensit� estetika, bis-sensi u bil-metafora, u spe?jalment bis-sinestesija, i?-?wie? dinamiku, skontru? ta� bejniethom. Hija wkoll il-poe?ija tal-?oss mhux anonimu, tal-konsonanti li jridu jinstemg?u bis-sa??a, li ma jridux jinbelg?u minn forom jew ritmi prevedibbli jew mag?rufa, ?sejjes konsonantali li jridu jaffermaw l-identit� u s-sehem tag?hom, b?alma tag?mel il-poetessa li b�dawn il-poe?ija sikwit tqal u malinkoni?i, kultant anki profondament imnikkta, tistqarr il-libert� l-?dida tag?ha b?ala kreatri?i tas-sabi?." - Adrian Grima

Sekonda Qabel Tqum

SKU: 9789995703325
€8.00 Regular Price
€7.40Sale Price
  • Format

    Paperback / softback
  • Author

    Claudia Gauci


You might also be interested in reading ...