top of page
Jirritorna l-Ispettur Victor Gallo, fis-sequel ta� Prima Facie. Rumanz polizjesk ?did.
�Sie?bu kellu dak kollu li hu ma kellux u kien dak kollu li hu ma kienx.�
G?ax g?al Martin Mizzi, wie?ed mill-i?jed footballers popolari tal-g?ejjer, il-kelma �bi??ejjed� ma kinitx fil-vokabularju tieg?u. Sakemm jiltaqa� ma� mewtu, f�?urnata ta� s?ana minn dawk li j?obb isawwatna bihom Awwissu, u ting?ata bidu g?al katina ta� ?rajjiet illi fil-qalba tag?ha jsib ru?u � forsi i?jed fil-fond milli xtaq � l-Ispettur Victor Gallo. U g?all-Kap tat-Taqsima tal-Omi?idji l-investigazzjonijiet huma l-kura sabiex jipprova ma jiftakarx fl-img?oddi.
Akkost li kull pass li jag?mel ikun riskju, volens, li l-istorja tirrepeti ru?ha.

Volens

SKU: 9789990914429
€10.00 Regular Price
€9.25Sale Price