top of page
'Fil-?ofra Bejn Spallejha' hija ?abra ta' poe?iji miktuba minn Maria Grech Ganado bejn is-snin 2001 u 2004. 
Imwielda ?al Lija fl-1943, Maria ppubblikat ?ames ?abriet ta' poe?iji li tnejn minnhom huma bl-Ingli?. 'Fil-?ofra Bejn Spallejha' hija t-tielet ?abra tag?ha bil-Malti. L-ewwel ?abra tag?ha 'I?da Mhux Biss' (1999), reb?et l-ewwel fil-Premju Letterarju fit-taqsima tal-poe?ija. U?ud mill-poe?iji, kemm dawk Maltin kif ukoll Ingli?i, ?ew ippubblikati l-Ingilterra, Franza, l-Italja, il-?ermanja, ?ipru, u l-Awstralja. 
Maria hija wkoll traduttri?i ta' bosta xog?lijiet bil-Malti ta' kittieba Maltin. Fis-sena 2000 Maria Grech Ganado ?iet ippre?entata l-Midalja g?all-Qadi tar-Repubblika b?ala rikonoxximent g?all-?idma li tat f'?ie? il-letteratura.

Fil-?ofra Bejn Spallejha

SKU: 9799993203628
€8.00 Regular Price
€7.40Sale Price
  • Format

    Paperback / softback
  • Author

    Maria Grech Ganado


You might also be interested in reading ...