top of page
Image-empty-state_edited_edited_edited.j

Fittixni

Heading 3

Merlin Publishers

Publisher notes

Rebbie? tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Talent kbir ?did fix-xena letterarja Maltija <em>"Meta ?ie f'idejja l-manuskritt ta' Antoinette Borg, ?assejtni qisni qed ni?bed nifs ta' arja safja minn fuq il-qu??ata ta' muntanja"</em> - Trevor ?ahra Ottubru 1937: F'nofs ta' lejl qalil, Jessica Manderley qed ti??ieled mal-mew? kiesa? u fero?i ftit �il bog?od minn Malta, iggranfata ma' kaxxa li fiha hemm bintha tarbija. Lulju 2014: Fil-bidu ta' sajf ie?or minn dawk li fihom qisu ma ji?ri xejn, fid-dar ta' nanntu Jack Micallef isib ritratt antik tal-familja .F'nofshom, hemm tifla ?g?ira bjonda li qatt ma ra qabel. Min hi? U x'qed tag?mel fir-ritratt, qisha parti mill-familja? Bl-g?ajnuna ta' s?abu, Jack jirnexxilu jiskopri l-istorja inkredibbli ta' Jessica Manderley u bintha, u jikxef sigriet li kien ilu midfun sebg?in sena. Biss hemm ?a?a wa?da li Jack g?adu ma jafx: li dak kollu li qed ji?ri mhux kumbinazzjoni, imma parti minn pjan ma?dum bir-reqqa � <em>Fittixni</em> jirrakkonta storja ta' determinazzjoni, passjoni u kura??, fejn il-passat jirkeb fuq il-pre?ent, il-limitazzjonijiet jing?elbu, u nies ordinarji jsibu ru?hom jag?mlu affarijiet straordinarji.

Details

Author

Publisher

Merlin Publishers

Year

Pages

Paperback / softback

ISBN

9789990916348

Genre

bottom of page